Kağıt & Karton

Kağıt ve karton en çok kullanılan ambalaj malzemesi türüdür. Her yıl Türkiye’de 2,5 milyon ton, Dünya’da ise 300 milyon ton kağıt tüketilmektedir. Değerlendirilebilir nitelikli atıkların yarısından fazlasını kağıt ve karton oluşturmaktadır. Kağıdın hammaddesini selüloz adı verilen madde oluşturur. Selüloz son derece kıymetli bir madde olup kaynağı ormanlarımız ve özel yetiştirilen bitki türleridir. Kağıt ve karton atıkların sağlıklı bir şekilde geri kazanımını sağlamak için, diğer tüm atıklarda olduğu gibi, bu atıklarında temiz şekilde toplanması ve cinslerine göre ayrılması şarttır.

Kağıt ve karton malzemelerden üretilmiş ambalajları kullanım sonrasında artık her sokakta görebileceğimiz ambalaj atıkları için özel kutularına atılması gerekmektedir. Bu kutular da ayrı olarak biriktirilen kağıt ve karton ambalajlar lisanslı atık toplama ve ayırma tesisimize getirilir.Daha az yer kaplaması ve geri dönüşüm tesisinde kolay işlenebilmesi açısında balyalar haline getirilen kâğıt ve karton ambalaj malzemeleri boyutları küçültülür.

Ayrıştırılması ve preslenmesi tamamlanmış kağıt/karton ambalaj atıklar araçlara yüklenip lisanslı geri dönüşüm firmalarına  gönderilir.

kagıt2
kagıt1
kagıt3