Atık Ambalaj Toplama Aşamaları

ATIK AMBALAJ TOPLAMA İŞLEMİMİZ ÖNCELİKLE;

  • Belediyemiz bünyesinde atık oluşan bölgelere gerekli ekipmanlar(atık konteynırı, atık poşetleri, atık kutuları vb.) ile atıkların doğaya hiçbir şekilde zarar vermemesi için tüm imkanlar kullanılacaktır.
  • Belediyemiz bünyesinde atık oluşan bölgelerden atık toplama araçlarımız ile en iyi şekilde hijyen ve görüntü açısından sağlıklı bir şekilde toplanıp firmamız da değerlendirilecektir. Gerekli ayırma işlemleri ile geri dönüşüm için hazır hale getirilecektir.
  • Belediyemiz bünyesinde bulunan alışveriş merkezleri, eğlence alanları, atık ambalaj oluşturun firmalar, marketler ve her türlü atık oluşturan kurum ve kuruluşlardan toplama araçlarımız  ve konteyner ile en uygun şekilde atıklar toplanıp firmamızda değerlendirilecektir.
  • Atık oluşturan özel ve tüzel kişiler ile birlikte büyük bir dayanışma içresinde olup atık oluşumunun önlenmesi ve oluşan atıkların doğaya zararını en aza indirmek ve hatta tamamen zararsız bir hale getirmek için gerekli eğitim ve bilgilendirme çalışmaları yapılacaktır.
  • Firmamız tehlikesiz atık ambalaj toplama ve ayırma izni için gerekli başvuruları ve fiziki şartları tamamlamış olup onay aşamasında ve oluşacak tehlikeli atıkları düzenli bir şekilde muhafaza edip ilgili kuruluşlara göndererek bertarafı  sağlanacaktır.